Cookie en Privacy verklaring Ridicule Design

Versie 2. April 2020.

Ridicule Design, gevestigd aan de Heistraat 76a, 5701 HR, te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Cookie- en privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Ridicule Design
+316 16 32 08 42
privacy@ridicule.design
https://www.ridicule.design

We zijn er ons van bewust dat u vertrouwen heeft in ons. Wij zijn het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Cookie- en Privacyverklaring laten wij u werken welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Deze Cookie- en privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Ridicule Design. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ridicule Design niet verantwoordelijk is voor de cookie- en privacyverklaring van andere websites en/of bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan de Cookie- en Privacyverklaring te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ridicule Design verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u interesse heeft in een door Ridicule Design aangeboden product en/of dienst waarbij wij bepaalde persoonsgegevens nodig hebben voor de juiste uitoefening en administratieve verwerking van de overeengekomen afspraken, welke zijn ondertekend door u en Ridicule Design. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons verstrekt.

Onderstaand vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door middel van bijvoorbeeld schriftelijke- en/of telefonische communicatie of door een profiel op onze website aan te maken.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website; Deze worden privé opgeslagen. Wij kunnen ons niet richten op een gebruiker.
 • Bankrekeningnummer; wij zullen u nooit om andere gegevens vragen dan uw bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 • Voor het opstellen van een overeenkomst;
 • voor het afhandelen van uw betaling;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief, aankoopbevestiging, offertes, facturen, e.d.;
 • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en documenten.
 • Om overeengekomen goederen en diensten bij u af te leveren;
 • vanwege de wettelijke verplichting van de verwerking van persoonsgegevens zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ridicule Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat uw financiële gegevens – lees facturen, offertes e.d. – tien jaar bewaard worden. Uw persoonlijke gegevens – lees naam, e-mail, telefoon e.d. – vijf jaar bewaard worden. De werktekeningen die gebruikt zijn verwijderen wij niet.

Voor de levenslange garantie maken wij gebruik van certificaten waar geen persoonlijke data op vermeld staat.

Sollicitatiebrieven en alle correspondentie met betrekking tot de sollicitatie worden na afloop van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken bewaard. Sollicitatiebrieven en Curriculum Vitae’s voor eventuele toekomstige vacatures worden enkel met expliciete toestemming van de sollicitant maximaal één jaar bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden.

Ridicule Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ridicule Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ga voor een toelichting naar de website:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ridicule Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ridicule.design.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Ridicule Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@ridicule.design. Ridicule Design heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wij maken gebruiken van een SSL verbinding, te zien aan het slotje in uw adresbalk, hierdoor worden uw gegevens versleuteld verstuurd.
 • Wij gebruiken software (Jetpack) die ons en u beschermt tegen brute-force aanvallen die gericht zijn op privacy gerelateerde aanvallen.

Ingesloten inhoud van andere websites.

Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op de betreffende website.

Wijzigingen.

Deze Cookie- en privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Cookie- en privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Vragen of feedback?

We controleren regelmatig of deze Cookie- en privacyverklaring nog up-to-date is. Indien u vragen of feedback heeft met betrekking tot deze verklaring, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres en/of het onderstaande telefoonnummer.

Ridicule Design
Privacy@ridicule.design
+316 163 208 43